Žurnalistika na IKSŽ FSV UK

Cokoliv tě zajímá

Díky studiu žurnalistiky můžeš být kreativní v tom, co máš nejradši. Zajímá  tě dění, politika, ekonomické nebo environmentální problémy dnešního světa? Nebo raději trávíš veškerý volný čas na hřišti a sledováním sportovních zápasů? Fotíš? Baví tě kultura?

Studium žurnalistiky ti dá teoretické i praktické základy novinářské práce a dál už je to na tobě! Náš institut nabízí jak bakalářské, tak navazující magisterské studium.

Proč studovat žurnalistiku?

A proč studovat Žurnalistiku na Univerzitě Karlově?

Tradice a současnost

Historie naší katedry je dlouhá a bohatá. Dnes se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly počátkem 21.století.

Absolventi

Řada našich absolventů patří ke špičkám novinářské profese v České republice a můžeš se s nimi setkat ve všech důležitých médiích. Jindřich Šídlo, Robert Záruba, Zdeněk Šámal, Patricie Strouhalová, Linda Bartošová, Jaromír Bosák, Petr Horký, Vratislav Maňák… a mohli bychom pokračovat dlouho!

Důraz na praxi

Těšit se můžeš na praktické předměty, díky kterým pochopíš praktickou stránku novinářské profese – vyzkoušíš si psaní reportáží, vedení rozhovorů nebo focení v terénu. V rámci praxe budeš v centru dění – na tiskové konferenci, ve Sněmovně nebo na stadionu při důležitém zápasu

Špičkové zázemí

Činnost katedry je úzce vázána na aktivity v Rozhlasové a televizní laboratoři, která studentům poskytuje špičkové technické zázemí pro praktickou část výuky, stejně jako další praktická pracoviště – DTP a Fotolaboratoř.

Přihlášky do 28. 2.

Naši
absolventi

Co děláme?

Média IKSŽ

Web Média IKSŽ pravidelně zveřejňuje výběr našich praktických prací. Najdete na něm zpravodajské texty, rozhlasové reportáže, kulturní zprávy i fotografické cykly.

Videotvorba

Díky technickému zázemí máme možnost vyzkoušet si natáčení a tvorbu videí. Mrkněte se na náš YouTube kanál. Věnujeme se ale třeba i mobilní žurnalistice, která je v praxi stále více používaná.

Audio a podcasty

Mluvené slovo díky obrovské popularitě podcastů rozhodně neztrácí na významu. V rozhlasových tvůrčích dílnách se učíme práci s hlasem i audio technikou.

Agenturní zpravodajství

Web Carolina je prostor, kde si zkoušíme, jak funguje agenturní zpravodajství. Během semestru na něm najdete každý týden to nejdůležitější z tuzemského i světového dění, ale třeba i zprávy o počasí.

Středisko žurnalistiky umělé inteligence

Vroce 2019 vzniklo při naší katedře Středisko žurnalistiky umělé inteligence, které se pod vedením Václava Moravce zabývá nejnovějšími trendy v oblasti novinařiny.

Kdo vás bude učit?

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.

Práci politického novináře ti přiblíží Václav Moravec. Na jeho přednáškách se dozvíš ale i o novinářské etice nebo o tom, jak se žurnalistika proměňuje v souvislosti s digitalizací. Doktor Moravec vede také naše Středisko žurnalistiky umělé inteligence.

doc. PhDr. Barbora Osvaldová

Dlouholetá vedoucí katedry docentka Osvaldová získala v roce 2020 Zlatou medaili Univerzity Karlovy za celoživotní dílo v našem oboru. Setkáš se s ní kurzech, na kterých spolupracuje třeba s Jindřichem Šídlem, Světlanou Witovskou nebo Nikitou Poljakovem.

Mgr. Robert Záruba

Reportáže se zápasů, tiskové konference nebo rozhovory. Teorii i praxi sportovní žurnalistiky tě bude učit uznávaný komentátor z České televize Robert Záruba.

Máš otázky?

Jak probíhá první kolo přijímaček?

Přijímací zkoušky sestávají ze dvou částí.

Tou první jsou (zbytečně) obávané SCIO testy z obecných studijních předpokladů (OSP) a angličtiny, které si můžete napsat hned několikrát. Počítá se vám pouze nejlepší pokus a ten je taky jediný, který vaše potenciální vysoké školy obdrží. Nejzásadnější roli hraje váš výsledek z testu OSP. Váš percentil z něj bude totiž násoben koeficientem 0,7, zatímco výsledky testu z anglického jazyka koeficientem 0,3. Takto přepočtené výsledky se sečtou a do druhého kola pak postoupí 160 nejlepších uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 160. uchazeč). 

Aktuální informace a přihlášení na zkoušky najdeš na webu SCIO. Pro náš obor se konají následující termíny OSP: 11. 12. 2021, 4. 2. 2022, 5. 3. 2022, 2. 4. 2022, 30. 4. 2022, 21. 5. 2022, 10. 12. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023. Pro test z angličtiny můžeš využít termíny 5. 3. 2022, 2. 4. 2022, 30. 4. 2022, 21. 5. 2022, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023.

Co k přijímačkám přečíst?

Doporučujeme následující zdroje – jejich čtením určitě nic nezkazíš!
Jirák, J. – Köpplová, B. (2003) Média a společnost. Praha: Portál
Ruß-Mohl, S. (2005) Žurnalistika. Praha: Grada
Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků (2002) Praha: SÚA
Kvaček, R.(2002) České dějiny II. Praha: SPL – Práce
Časopisy a weby zaměřené na problematiku médií (např. mam.cz, www.ceskamedia.cz, www.mediar.cz)
Weby mediálních organizací a institucí (ČT, ČRo, RRTV, Syndikát novinářů ČR, Rada pro reklamu, atd.)

Jak probíhá druhé kolo přijímaček?

Druhé kolo ve formě ústního pohovoru je ovšem mnohem záhadnější a málokdo si dokáže představit, jak přesně probíhá. Na začátek je nutné připomenout, abyste si nezapomněli přinést občanský průkaz, CV, motivační dopis (ve kterém popíšete, proč chcete studovat právě na naší škole a proč byste zrovna vy měli být mezi přijatými), seznam přečtené literatury a ukázky vašich publikovaných či nepublikovaných prací. Samotný ústní pohovor se skládá z několika částí, které jsou různě obodované. Nejprve budete hovořit o vaší motivaci ke studiu a porota (sestávající z našich pedagogů) se pokusí zjistit, zda se v oboru orientujete. Měli byste mít například přehled, do jakých mediálních domů spadají jednotlivá česká média, kdo je vlastní a v případě známějších periodik třeba vědět také to, kdo je jejich šéfredaktorem.

V další části se porota věnuje seznamu přečtené literatury, do kterého bys měl zařadit přibližně deset titulů. Samozřejmě nic nezkazíte, pokud nahlédnete i do odborných knih, na ty bude každopádně dost času v průběhu studia. Dostačující je mít načtená díla významných postav české i světové literatury a případně knihy autorů, kteří nějakým způsobem zasáhli do světa publicistiky (Karel Čapek, Karel Havlíček Borovský a ze současných třeba Tomáš Sedláček či Erik Tabery). Porota si z vašeho seznamu pravděpodobně vybere pouze jedno dílo a nato se vás bude blíže doptávat. Je každopádně důležité dokázat hovořit nejen o vybraných titulech, ale také o jejich autorech.

Třetí část ústní zkoušky se týká tvých předchozích zkušeností a jiných aktivit voboru. Můžete předložit například ukázky vašich článků na blogu, práce ze školního časopisu, povídky, fotografie, YouTube kanál a případně i doklad žurnalistické praxe. Nezoufejte ovšem, pokud žádné publikované práce nemáte, není to podmínkou pro přijetí. Zkuste přinést třeba glosu či fejeton, ať má porota alespoň nějakou představu o vašich schopnostech.Nakonec si vylosujete jeden tematický okruh, o kterém budete bez přípravy mluvit. Okruhy se týkají politiky, moderní historie, společenských věd a společenského či kulturního dění.

Jak získat praxi k pohovoru?

Výše jste již zjistili, že při ústním pohovoru budete prezentovat svou dosavadní praxi v oboru. Tedy lidsky řečeno, co jste již vytvořili a zda dokážete představit práci, která za vámi již je. Není se čeho bát a pedagogové, kteří budou sedět před vámi, samozřejmě neočekávají, že vytáhnete z rukávu články otištěné v celostátních médiích. Pokud však chcete zazářit a získat maximum bodů, stačí se jen včas zamyslet a pokusit se najít nějakou příležitost ve svém okolí – a věřte nám, že se tam určitě najde. Děláte nějaký sport? Věnujete se hudbě? Rádi čtete? Všechno se počítá a o všem se dá něco napsat. Ve svém sportovním klubu se můžete domluvit na psaní článků z jednotlivých klání, nebo začít psát blog o hudební scéně či psát recenze na knihy, které přečtete. Kreativitě se meze nekladou a každý dokážeme ve svémokolí vždy něco objevit.

Žurnalistika samozřejmě ale není jen o psaní. Rádi fotíte? Nebojte se přinést vaše fotky a krátce o nich promluvte – určitě se nebojte, že byste byli, jakkoliv kritizováni. Rádi natáčíte vlogy? Umělecká videa? Další body k dobru! Nebojte se jít s kůží na trh, a i když vám může připadat, že není o co stát a kvalita se vašim článkům, fotkám či vaší videotvorbě vyhnula obloukem, není to tak. Podstatné při pohovoru je ukázat i snahu a zájem, který o obor máte.

Jak probíhají přijímačky na navazující magisterské studium?

Magisterský obor je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností a studium širších souvislostí práce v médiích, včetně historického vývoje médií a základů mediální komunikace. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již oborově vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediovaných sdělení, zvláště žurnalistické povahy. Přijímací řízení se skládá z testu z angličtiny nebo němčiny a testu, který ověřuje všeobecný kulturní a politický přehled, znalost dějin 19., 20. a 21. století a znalost spisovné češtiny.

Co říkáme na studium my?

Studium žurnalistiky přináší spoustu možností k seberealizaci

Studium žurnalistiky na IKSŽ přináší spoustu možností k seberealizaci. Člověk získá nespočet kontaktů, přístup k nejnovější technice a může tak prakticky denně dělat rozhovory se zajímavými lidmi, fotit, nahrávat a psát. Ještě nikdy se mi nestalo, že bych přišla s nějakým nápadem a vyučující mě odmítl – naopak, jsou velice vstřícní a nechávají nám prostor na všechny naše nápady.

Kateřina, studentka Žurnalistiky

Se studiem žurnalistiky mám spojené skvělé pedagogy

Se studiem žurnalistiky na IKSŽ mám spojené skvělé pedagogy i spolužáky a propojování teoretických a praktických znalostí. Předměty, kdy se vydáte s diktafonem do terénu a zkoušíte si, co vás jako novináře čeká, jsou pro mě k nezaplacení. A taky máme super studentský spolek.

Bára, studentka Žurnalistiky

Na IKSŽ jsem našla všechno, co jsem od univerzity čekala

Na IKSŽ jsem našla všechno, co jsem od univerzity čekala – a ještě víc. Škola pro mě teď znamená předměty, které mě baví (hlavně pak ty praktické žurnalistické), krásné prostory Hollaru na Smetanově nábřeží, studentský život i s fakultními akcemi a především nejlepší přátele.

Berta, studentka Žurnalistiky

Máš další otázky?

Napiš nám na Facebooku! Rádi ti odpovíme nebo tě propojíme s našimi studenty, kteří ochotně sdílí další tipy a zkušenosti.

Naše škola v médiích

Host: Jana Čeňková

Host: Jana Čeňková, která se zabývá literaturou a obor přednáší na vysoké škole na ČRo Plus.

Více informací

Normou je urážet, slova ztrácejí váhu

Normou je urážet, slova ztrácejí váhu, pozorujeme rozpad pravidel, popisuje Václav Moravec proměnu médií jako Host Lucie Výborné v ČRo Radiožurnál.

Více informací

Okolo stolu

Okolo stolu Radia Proglas s Karolem Lovašem, který v době pandemie nastoupil jako dobrovolný sanitář v nemocnici.

Více informací

Živě z terénu. Podle analytiků jedna z podmínek úspěchu zpravodajských komerčních televizí

Podcast Newsroomu ČT24 vedl rozhovor s Martinem Lokšíkem

Více informací

Noví Peroutkové rostou, prostor pro kvalitní novinařinu se ale zmenšuje, tvrdí Groman

Martin Groman o stavu domácí žurnalistiky na Aktuálně.cz

Více informací

Veřejnoprávní média budou postupně doničena

Rozhovor s Václavem Moravcem o novinářské etice a veřejnoprávních médiích v rozhovoru pro Mediář.

Více informací

Sleduj nás!

2021 © MKPR na IKSŽ FSV UK & Acamo.Agency